Ons kantoor

VDL-Interass NV

Brusselsesteenweg 346 C - 9090 Melle
RPR Gent 0431.686.127
Tel. 09/244.75.30
Fax 09/244.75.31
Email : beheer@vdl-interass.be
www.vdl-interass.be
Verzekeringsmakelaar ingeschreven onder het FSMA*-nummer 23.450 A

Documenten

* FSMA is de toezichthoudende overheid. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Buitengerechtelijke klachtenregeling:
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel,de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.

AssurMiFID gedragsregels*

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

 

Aangeboden producten en diensten

Informatie over ons belangenconflictenbeleid

Vergoeding

Privacy charter

 

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.